Контакти

Адрес: София, бул. "Цариградско шосе" 425, Логистичен център "Юнивърсъл", Сграда 1, Рампа 50 - 51
Тел: +359 2 988 7755
E-mail: office@deliveryexpressbg.com