Декларация за защита на данни

Отговорност за съдържание

Като доставчик на услуги, ние сме отговорни за собственото съдържание на интернет страницата ни според правните наредби. Според законите обаче не сме задължени да наблюдаваме, контролираме или изследваме предоставена или запаметена чужда информация, която предполага някаква нелегална активност. Задължения за отстраняване или блокиране на използването на информациите остава незасегнато според правните наредби. Отговорност в тази връзка обаче е възможно едва от момента на знание на конкретно нарушение на закона. При узнаването на съответни нарушения на закона ще премахнем незабавно тези съдържания.

Отговорност за линкове

Нашата интернет страница съдържа линкове към външни уеб страници на трети страни, за чието съдържание ние нямаме никакво влияние. Затова не можем и да поемем гаранция за тези чужди съдържания. За съдържанието на външни линкове на сайта винаги е отговорен съответния доставчик или оператор на въпросните интернет страници. Уеб страниците на външните линкове са проверени за възможни нарушения на закона към момента на слагането им на нашия сайт. Съдържания в противоречие със закона не бяха забелязани към момента на поставянето на линкове към тези сайтове на нашата интернет страница. Но постоянен контрол на съдържанието на външните линкове не може да бъде извършван без конкретни основания за нарушение на закона. Ако разберем за нарушения на закона, веднага ще премахнем въпросните линкове от сайта ни.

Авторско право

Съдържания и разработки на този сайт, създадени от операторите на интернет страницата, са обект на българското авторско право. Размножаването, възпроизвеждането, обработването, разпространението и всякакъв вид използване извън границите на авторското право изискват писменото съгласие на съответния автор или създател. Сваляне от и копиране на тази интернет страница е разрешено само за лична, некомерсиална употреба. При съдържания на тази интернет страница, които не са създадени от оператора на сайта, се спазват авторските права на трета страна.Съдържанията на трета страна са отбелязани като такива. Ако въпреки това, забележите някакво нарушение на авторското право, моля да ни информирате. Ако разберем за такива нарушения на закона, веднага ще премахнем подобни съдържания.

Уебсървър протоколи

По принцип може да посещавате нашия уебсайт без да ни уведомявате кой сте. Но както обичайно при почти всички уеб страници, сървърът, на който се намира нашата интернет страница (уеб сървър), събира автоматично информации за Вас, когато ни посетите в интернет. Уеб сървърът запаметява автоматично определени лични данни, като например Вашия анонимизиран IP-адрес, датата и часа, на които сте били на нашия сайт, посетените от Вас страници на нашата уеб страница, уеб сайта, на който сте били преди това, използвания от Вас браузър (например Internet Explorer), използваната от Вас операционна система (например Windows 10).

„Деливари Експрес“ ООД няма достъп до уеб сървъра.

Използване на Cookies

Не използваме Cookies.

Друго събиране, обработване и използване на лични данни

Ние събираме данни от Вас само, когато Вие сами ни ги съобщавате, за да използвате някоя от предлаганите от нас услуги (например запитвания чрез формуляра за контакт). По принцип ние използваме тези данни само за целта, за която сте ни ги предоставили, като например, за да отговорим на Вашите запитвания. В случай, че нашите доставчици имат достъп до лични данни, това се случва в контекста на така нареченото обработване на данни от споразумение. Освен това, не предоставяме данни на трета страна, освен ако Вие изрично сте се съгласили или това е предвидено от закона.


Информация

При допълнителни въпроси относно събиране, обработване или използване на лични данни, както и за съблюдаване на Вашите права като потърпевш за информация, корекция, блокиране или изтриване, както и за оттегляне на вече дадено съгласие, моля да се свържете на office@deliveryexpressbg.com